Presentació

La ciència constitueix una part fonamental del nostre patrimoni cultural que és necessari estudiar i preservar. Aquest projecte naix per tal d'afavorir la conservació i l'estudi del extraordinari patrimoni científic conservat a moltes institucions de Catalunya, les Illes Balears i el País Valencià. La Comissió d'Instruments Científics ha estat creada dins de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica amb la pretensió de coordinar l'esforç de moltes persones en aquesta direcció i, al mateix temps, oferir eines de treball i recursos electrònics per tal d'ajudar en la tasca de preservació i estudi de la cultura material de la ciència El principal problema existent en aquest moment és el coneixement relatiu, dispers i desordenat de les col·leccions històriques d'instruments científics que han existit o existeixen a casa nostra. L'absència de polítiques de conservació del patrimoni científic ha produït que moltes col·leccions d'instruments científics de gran valor -particulars o públiques, d'institucions universitàries o de centres d'ensenyament secundari- hagin desaparegut o que molts instruments estiguin emmagatzemats en soterranis, despatxos o armaris, amb un greu risc per a la seva futura conservació. Els objectius del nostre projecte es el desenvolupament d'eines informàtiques per la preparació d'un catàleg col·lectiu de la cultura material de la ciència als Països Catalans, amb la intenció de coordinar els projectes en marxa, oferir assessorament i suport a nous projectes de catalogació i ajudar a la difusió de la informació recollida i de l'estat dels projectes, tot amb a la intenció de garantir la conservació i ulterior aprofitament museològic i didàctic dels instruments científics.