Col.leccions d'instruments científics

 

Catalunya

 

Museu d'Història de la Medicina

Catalogació en marxa de 6.000 objectes aproximadament, material utilitzat en diversos projectes de treball, tant en forma d'exposicions com d'estudis; projecte d'accés parcial online de la base de dades del Museu en el web www.museudelamedicina.org

 

Universitat de Barcelona

Facultat de Física: Santi Vallmitjana ha publicat un cataleg de la col·lecció; alguns dels instruments han estat restaurats a l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona (Tortosa).

Facultat de Química: àmbit per explorar

Facultat de Biologia: Mercè Durfort treballa en el projecte de creació d'un Museu de l'Instrumentació Científica de la Universitat de Barcelona

Facultat de Farmàcia: Iris Figuerola coordina el Museu d'Història de la Farmàcia

Facultat de Medicina: una part dels seus fons antics es troben al Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, si bé encara es conserven objectes, la majoria han desaparegut.

La col·lecció d'instruments científics es pot trobar a: http://www.ub.edu/museuvirtual/colleccions.php

Sobre els diferents museus científics d'aquesta institució: http://www.ub.es/ge96/museus.htm

 

Universitat Politècnica de Barcelona

Hi ha un catàleg en marxa amb un interessant estudi previ.

 

Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Treballs realitzats sobre la col·lecció d'instruments per Carles Puig. Àmbit per explorar.

 

Institut Balmes - Barcelona

Institut successor del primer institut de secundària de Barcelona. Col·lecció d'instruments de física. Unes 100 peces. Ubicada en prestatgeries altes en el laboratori de pràctiques de física de l'institut. L'arxiu de l'institut ha sigut dipositat a la biblioteca de la Universitat Pompeu Fabra. Alguns professors confessen que han rebut ofertes per algunes peces concretes de la col·lecció (aspecte ben inquietant). Existeixen plans per realitzar un catàleg de la col·lecció en els pròxims anys.

 

Institut Cartogràfic de Catalunya

Està constituint (amb material propi, adquisicions i donacions) una col·lecció d'instruments cartogràfics i topogràfics. Ha esta catalogada recentment.

 

Mentora Alsina

Àmbit de treball per explorar. Hi ha algun treball fet per Jaume Perarnau sobre el gabinet de física experimental de l'escola creada per Ferran Alsina a Barcelona el 1906. Part de la col·lecció es troba al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunuya a Terrassa. Estan preparant una exposició sobre aquest tema que s'inaugurarà el mes de novembre d'enguany.

 

Observatori de l'Ebre

Hi ha molts treballs fets (veure bibliografia).

 

Escola d'Art i Disseny de la Diputació de Tarragona a Tortosa

Una de les seves unitats docents és el taller de restauració, on apart de pintures, escultures i molts altres béns culturals, s'ha aconseguit una certa especialització en instruments científics. Es va començar fa uns anys restaurant instruments de l'Observatori de l'Ebre; però es va ampliant el ventall i ja s'han restaurat instruments de l'Observatori Fabra, de l'Instituto Geográfico Nacional i de la Universitat de Barcelona. La direcció de l'escola vol potenciar aquesta línia. Carme Clemente és la directora.

 

La col·lecció d'instruments de l'antic Instituto General y Técnico de la ciutat de Girona (avui IES Vicens Vives) es troba majoritàriament al Museu d'Història de la Ciutat de Girona (que té una sala amb diferents instruments exposats). A Figueres, el IES Ramon Muntaner, Material fotografiat procedent dels antics laboratoris del Institut, per Pere Horts, http://www.infovt.com/fisica/museu/index.htm

 

 

Illes Balears

 

A Palma de Mallorca hi ha dos instituts amb col·leccions d'instruments de física i química, el IES Ramon Llull i el IES Joan Alcover. Hi ha alguns estudis de grups d'instruments (Vázquez Alonso, 1992-1993). Recentment s'han fet contactes preliminars amb professors dels dos centres així com amb un inspector d'educació amb la intenció de coordinar conjuntament els treballs de catalogació i estudi de les col·leccions.

 

 

País Valencià

 

Universitat de València

Una exposició sobre instruments científics de la Universitat de València que, sota el títol de "Obrint les Caixes Negres", tingué lloc a l'edifici històric d'aquesta institució entre octubre de 2002 i febrer de 2003 (Bertomeu i García Belmar (2002). L'exposició no només pretenia mostrar l'extraordinària col·lecció de peces científiques que es trobava prèviament dispersa en nombrosos laboratoris i departaments universitaris. També es perseguí l'establiment d'una sèrie d'eines de treball bàsiques que han permès continuar la investigació amb altres col·leccions com les conservades als instituts valencians.  Part d'aquesta col·lecció és troba al Museu Històrico-Mèdic, on també hi ha una llarga col·lecció d'instruments mèdics recollits al llarg de dècades mitjançant donacions.

 

IES Lluís Vives de València

La col·lecció d'aquest institut ha estat estudiada amb profunditat en els últims anys i, en conseqüència, disposem d'un catàleg de més de sis-centes peces repartides a parts iguals entre els àmbits de la física i la química. La col·lecció de física té una gran presència d'instruments de electricitat i magnetisme, i també un gran nombre de peces relacionades amb la mecànica de fluids de la física vuitcentista. Es conserven peces de gran dimensions i clara vocació pedagògica, com un aparell de Morin, i peces delicades i pioneres en el seu moment, com un galvanòmetre de Deprez fabricat per Carpentier. La majoria de les peces signades són de fabricació francesa, amb una bona representació dels millors fabricants d'instruments científics de l'època. Hi ha però també una petita, però sens dubte interessant contribució de fabricants espanyols, l'estudi de la qual ens ha de permetre calibrar històricament la presència de la fabricació i comerç d'instruments científics a les nostres terres. Aquesta investigació ha pogut aprofitar el treball realitzat en altres col·leccions espanyoles per començar a construir un marc comparatiu que permetrà reconstruir les pràctiques experimentals i docents associades als instruments i contribuir així a una història de la física i la química en la Espanya del segle XIX (Simón, 2002).

 

IES Vicent Ferrer de València

L'IES Vicent Ferrer fou el segon en crear-se a València, obrint amb una secció femenina. S'ha realitzat una primera inspecció a l'institut trobant una col·lecció de física i química de gran interès. A instruments de física habituals en altres centres valencians s'afegeixen algunes peces interessants de topografia, de fabricant espanyol i alguns kits de química perfectament conservats. Algunes peces han sigut ja fotografiades.

 

IES Jorge Juan  d'Alacant

A l'I.E.S. Jorge Juan d'Alacant existeix també una important col·lecció que inclou instruments de física i química, models d'agronomia i diferents objectes d'història natural amb una extraordinària col·lecció paleontològica (García Molina, 2002, 2002b).

 

IES Ribalta de Castelló

L'institut de Castelló posseeix actualment una sala-museu on es troben en vitrines molts dels instruments conservats, i en ocasions s'organitzen visites pedagògiques per als alumnes del centre (Aparici, 2002). La col·lecció amb més de 100 instruments conté peces de gran valor com una manxa acústica completa i altres peces de grans dimensions i una interessant representació de fabricants estrangers i nacionals.