Comité de Coordinació

José Ramón Bertomeu Sánchez, Institut Interuniversitari "López Piñero", (Universitat de València) bertomeu@uv.es

Pedro Ruiz Castell, Institut Interuniversitari "López Piñero", (Universitat de València), pedro.ruiz-castell@uv.es

Josep Simón Castel, Institut Interuniversitari "López Piñero", (Universitat de València - CSIC), josicas@alumni.uv.es

Alfons Zarzoso, Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, Barcelona, azarzoso@museudelamedicina.org