signatura: L-0032 número d'inventari: 100032
col.lecció: Colección de Física y Química del IES 'Luis Vives' (Instituto de Educación Secundaria 'Luis Vives' de Valencia)
[sense traducció] (Màquina de Wimshurst)
Máquina de Wimshurst

baquelita, llautó, fusta, plàstic, vidre
20 x 34 x 36 cm
26 cm
estat de conservació: Roí