Steering Commitee

 

 

José Ramón Bertomeu Sánchez, Institut d'Història de la Medicina i de la Ciència "López Piñero", (Universitat de València - CSIC) bertomeu@uv.es

Antonio García Belmar, Universitat d'Alacant, belmar@ua.es

Pedro Ruiz Castell, Institut d'Història de la Ciència i Documentació "López Piñero", (Universitat de València - CSIC), pedro.ruiz-castell@uv.es

Josep Simón Castel, Institut d'Història de la Ciència i Documentació "López Piñero", (Universitat de València - CSIC), josicas@alumni.uv.es

Alfons Zarzoso, Museu d'Història de la Medicina de Catalunya, Barcelona, azarzoso@museudelamedicina.org