Jornades d’estudi COMIC - 24 d’abril de 2009 - "La cultura material de la ciència Projectes d’estudi, catalogació i preservació"

"La cultura material de la ciència Projectes d’estudi, catalogació i preservació"

Organitza: Comissió d’Instruments Científics (COMIC), SCHCT.
Dia: 24 abril 2009 - Horari: Matí 10,30 h – 12,30 h. i vesprada:15,45-17,30 h.
Lloc Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència “López Piñero”
Palau Cerveró- Plaça Cisneros, 4 // 46003 VALENCIA

 

PROGRAMA
10,30: Conferència: Inês Gomes, Museu de Ciência da Universidade de Lisboa: Surveying
and promoting scientific heritage in Portugal: Recent developments.

11,00: Cafè.
11,15:Seminari: Projectes de recerca de la Comissió d’Instruments Científics.
• Santiago Vallmitjana (Universitat de Barcelona): “Els patrimoni d'instruments
científics de la facultat de Física i el projecte HAR2008-02580-E/HIST”
• Alfons Zarzoso (Museu d’Història de la Medicina de Catalunya, Barcelona):
“Noves tecnologies i preservació del patrimoni: accions i col·laboracions des del
Museu d’Història de la Medicina de Catalunya”
• Jaume Valentines (Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona):
“Documentació i divulgació patrimonials, ecomuseografies universitàries i esculls
programàtics. El cas de l'Escola T.S. d'Enginyeria Superior de Barcelona"”
• Mar Cuenca (Institut d’Història de la Medicina i de la Ciència; València): “Els
instruments científics dels instituts d’ensenyament secundari: situació i
perspectives de treball”
14-15: Dinar
15,30 -17,30: Reunió de treball del grup COMIC: La pàgina www.instrumentscientifics.com.
La base de dades col·lectiva COMIC. Discussió i pla de treball futur

 

Amb el suport: dels programes de recerca IEC-PT2008-S0201 i PT2008-S0201.
Més informació: 963926241 // Jose.R.Bertomeu@uv.es
http://www.instrumentscientifics.com

 

AnexoTamanho
Jornades COMIC 24 abril 2009.pdf208 KB
INES GOMES on PORTUGAL SCIENTIFIC COLLECTIONS.pdf347.86 KB