SCHCT - Trobada de Lleida

Universitat de Lleida
13-16 de novembre de 2008

La Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica convoca la X Trobada, la seva reunió científica general que, cada dos anys, té l’objectiu d’acollir els treballs de recerca i les activitats que porten a terme els seus socis, així com els de tots els historiadors de la ciència i de la tècnica que hi vulguin participar. En aquesta ocasió la Trobada tindrà lloc a Lleida, ciutat universitària des de 1300, amb una vida cultural molt intensa i que ha estat capital de la cultura catalana el passat any 2007. Una sessió estarà dedicada als "instruments científics"

http://schct.iec.cat/web%20nova/trobada2008.htm