SIC Meeting 2008

Scientific Instrument Commission 2008 SIC Symposium

Lisbon, 16-21 September 2008.

SCHCT - Trobada de Lleida

Universitat de Lleida
13-16 de novembre de 2008

Espectroscopis

Els espectroscopis són instruments destinats a l'anàlisi de la llum.

Contingut sindicat